Ongedierte bij fruit – Hoe herkent u het en wat is eraan te doen. # TIPS

Ongedierte bij fruit is een veelvoorkomend probleem. Een goede behandeling en bestrijding van onkruid kunnen helpen om problemen met ongedierte bij fruit te voorkomen, hoewel chemische bestrijding nodig kan zijn.

[toc]

Ongedierte bij fruit bestrijden

Waarschuwing vooraf

Ongedierte bij fruitHoud u altijd aan de voorschriften van de fabrikant bij het mengen en toepassen van chemicaliën.

Was na gebruik uw handen en het apparaat. Gebruik de spuit voor fungiciden en insecticiden niet voor onkruidbestrijders.

Sommige chemicaliën moeten extra voorzichtig worden behandeld. Malathion, captan en thiram mogen niet gebruikt worden op fruit dat geconserveerd moet worden.

Captan, dinocap, thiram en zineb kunnen de ogen, neus en mond irriteren; draag een masker en stofbril als men gevoelig is voor allergische reacties. Gebruik geen zwavel op rassen die daarvoor gevoelig zijn.

Gebruik geen insectenbestrijders op open bloemen, omdat deze bijen en andere bestuivende insecten kunnen doden. Bromofos, pirimicarb en dicofol kunnen eventueel wel.Soorten ongedierte bij fruit

Maak gebruik van de beschrijvingen bij het herkennen van ongedierte bij fruit en de bijbehorende behandelmethodes.

Aardbeiloopkever

Een vrij grote, glimmend zwarte kever, die het zaad buiten van de vruchten afeet.
Behandeling: Vang ze in jampotten, die tot de rand in de grond gegraven zijn. Strooi metheocarb-korrels voor men het stro tussen de planten legt. Houd het bed vrij van onkruid, omdat ze de rest van het jaar onkruidzaad eten.

Appelzaagwesp

Rupsjes boren zich in de vruchtjes en maken dat ze in juni afvallen. Op de overblijvende vruchten ziet men een bandvormig litteken op de schil.
Behandeling: Spuiten met dimethoaat of endosulfan, een week na het afvallen van de bloemblaadjes. Raap de afgevallen vruchtjes op.

Bessenbladwesp

De rupsjes zijn tot 2,5 cm lang, lichtgroen met zwarte spikkels. Ze kunnen kruis- en aalbessen volledig kaal vreten.
Behandeling: Spuiten met derris of malathion zo gauw men de rupsen ziet, zo nodig herhalen tussen eind april en het eind van de zomer.

Bladluis (groene)

Bladluizen zuigen sap uit bladeren en scheuten van de meeste bomen, struiken en ander zacht fruit, en veroorzaken opkrullen van het blad en misvorming, een rode verkleuring, slechte groei en roetdauw. Zij verbreiden virusziekten.
Behandeling: Spuiten met vruchtboom carbolineum in december (aardbeien en kerspruim niet) om verwinterende eieren te doden. Gebruik een systematisch insecticide als fosdrin in het voorjaar als er aantasting is en herhaal zo nodig.

Bladvlo

Ongedierte bij fruit bladvDeze bladluis-achtige sapzuigers tasten blad en bloesem van appels en peren aan en geven veel honingdauw.
Behandeling: Vruchtboom carbolineum in de winter helpt tegen de overwinterende eieren van de appelbladvlo, maar de perenbladvlo overwintert als volwassen dier en heeft er minder last van. Gebruik een systematisch middel als parathion bij appels, als de larven massaal voorkomen in juni.

Bloedluis

Deze luis zuigt sap uit scheurtjes in de schors en jonge scheuten van appels. Men kan de kolonies herkennen door de witte, donzige wasbedekking.
Behandeling: Spuiten of beschilderen van de kolonies met een systematisch middel als dimethoaat als de luis eind mei of juni verschijnt.

Druivenhaantje

De larven vreten aan de wortels van druiven en aardbeien en vernielen soms de planten. De kevers eten ’s nachts stukken uit de bladrand, maar dat is niet zo erg.
Behandeling: Doorweek de grond bij de wortels met endosulfan.

Frambozenkevertje

De made-achtige larven beschadigen het rijpende fruit van frambozen, bramen, loganbes e.d.
Behandeling: Voorkom de schade door, zodra de eerste roze vruchten te zien zijn, in de schemering te spuiten met bromofos bij frambozen; bij loganbessen als de bloei bijna voorbij is en op de braam om de tien dagen bij het begin van de bloei.

Kasspint

Ongedierte bij fruit kasspintDeze spint tast alle vruchtstruiken, aardbeien, perziken en druiven aan, vooral die onder glas en tegen warme muren groeien. Ze veroorzaken een fijn gevlekte verkleuring van het blad en vroege bladval.
Behandeling: Spuit drie of vier maal met een week tussenruimte met malathion of een systematisch middel als diazinon. Een alternatieve methode is het inbrengen van een roofmijt, Phytoseiulus persimilis. Houd bij kasplanten een hoge luchtvochtigheid.

Perenbladblaarmijt

Een heel klein beestje dat in mei bleekgroene of roze vlekken op het blad veroorzaakt, die later bruin tot zwart worden.
Behandeling: Voor amateurtuinders zijn geen bestrijdingsmiddelen te krijgen, maar het is geen ernstige kwaal. Verwijder sterk aangetast blad en scheuten.

Perengalmug

De larven zitten in de vruchtjes, die zwart worden en in juni afvallen.
Behandeling: Spuit met HCH of fenitrothion als de knoppen wit zijn. Pluk aangetaste vruchtjes en verbrand ze. Houd de grond onder aangetaste bomen goed schoon.

Pruimenzaagwesp

Larve boort gangen in de jonge vruchten, die voortijdig afvallen.
Behandeling: Spuit met endosulfan kort voor het uitkomen van de larven.

Rondknopmijt

Een zwarte bessenziekte. De mijt leeft in de knoppen en maakt dat deze opgezwollen en rond (in plaats van smal en puntig) zijn en zich in het voorjaar niet ontwikkelen. De mijten verbreiden peterseliebladziekte.
Behandeling: Pluk in de winter de dikke knoppen af en verbrand ze. Spuit met endosulfan zodra de bloemen opengaan en dan weer twee of vier weken later. Vernietig sterk aangetaste struiken en plant elders virusvrije planten.

Rupsen

Rupsen vreten in het voorjaar en geven in beschadigde en rafelige knoppen, bladeren en bloemen.
Behandeling: Spuit met malathion of bromofos bij het verschijnen van jonge blaadjes. Leg vangbanden om de stam (eind oktober) om de uitkomende, vleugelloze wintervlinder te vangen. Zorg dat de banden kleverig blijven en laat ze tot eind maart zitten.

Schildluis

Dit zijn sap zuigende insecten met een schildvormige bedekking, die op de schors zitten. Er is een soort die appels en een die kasfruit als druiven, perziken en vijgen aantast.
Behandeling: Vruchtboom carbiloneum in december of eind mei malathion, wat eind juni wordt herhaald.

Slakken

Beschadigen aardbeien.
Behandeling: Strooi slakkenkorrels tussen de planten als men er stro tussen legt. Houd de tuin in de winter schoon en netjes.

Vruchtboomspint

Een kleine, sap zuigende parasiet op appels, peren en vele andere fruitsoorten. Veroorzaakt gelige bladvlekken.
Behandeling: Spuit in de winter (februari) met DNOC om overwinterende eieren op te ruimen. Houd de mijt onder controle met dinocap-spray. Behandel twee tot drie maal met 7-10 dagen tussenruimte.

Vruchtmotje

Rupsen boren zich in volwassen appels en soms peren.
Behandeling: Spuit half juni met azinfos-methyl en herhaal na drie weken. Leg banden van zakkenlinnen of karton om de stam en dikke takken (eind juli), om de overwinterenbde larven te vangen. Verbrand deze eind november.Wantsen

Tasten bessen, kruisbessen en appels aan. Wantsen zuigen sap uit de toppen van de scheuten, de bladeren en de vruchten. De bladeren aan de top van de scheuten krijgen rafelige gaten. Volwassen appels hebben verkurkte schurftplekken of bobbels op de schil.
Behandeling: Spuiten met een systematisch insecticide als benomyl kort na de bloei.

Wespen

Eten de rijpe vruchten van appels, peren en druiven.
Behandeling: Doe zakjes van gaas of nylonkousen om de vruchten. Vernietig nesten.

Witte vlieg

Tast in hoofdzaak kasfruit aan zoals druiven, meloen en citrus. Kleine witte, motachtige volwassen dieren en hun schubvormige larven zuigen sap en bevuilen het blad met hiningdauw en roetdauw.
Behandeling: Vroege behandeling is noodzakelijk omdat sterke aantasting moeilijk te bestrijden is. Spuit met diazinon of pyrethrum, als men de eerste volwassen insecten ziet. Herhaal elke vier dagen, zolang nodig. Alternatieve behandeling is invoeren van een sluipwespje, Encarsia formosa.

Wolluis

Ongedierte bij fruit wolluisSap zuigende parasieten op kasplanten, vooral druiven. De kleine wit-roze insecten zitten in de bladoksel en zijn bedekt met pluizige, witte was.
Behandeling: Schrap de losse schors van houtige planten als druiven af in december om de wolluis te vinden. Spuit of schilder daarna de stammen met vruchtboom carbolineum. Behandel aantasting in de zomer met malathion, twee tot drie maal met twee weken tussenpoos.