Wespennest gratis verwijderen? Is dat mogelijk?

Als er veel wespen in de tuin rondzoemen of zelfs nestelen in de spouwmuur of in rolluikkasten, is dit niet alleen hinderlijk voor de mens, maar kan dit zelfs een risico vormen.

Soms leggen de dieren ook hun nesten in woelmuizen of mollentunnels en vormen zo een gevaar voor spelende kinderen. In dergelijke gevallen is de enige optie ze te verwijderen.

Door de gemeente of verhuurder een wespennest gratis verwijderen? Of zijn de kosten voor uzelf en hoe kunt u veilig wespen bestrijden, leg ik in dit artikel uit.

Gemeente een wespennest gratis verwijderen?

wespennest gratis verwijderen kan dat of niet

Eigenlijk is het heel simpel is een wespennest aangetroffen op een gemeenteperceel, dan valt de bestrijding ook onder verantwoording van de gemeente.

Kort gezegd komt het hierop neer, is het wespennest gebouwd op gemeentegrond, dan kun je dit melden bij uw gemeente en zijn er geen kosten voor u.

De gemeente heeft namelijk de plicht om iets aan de wespen overlast te doen en is dus verantwoordelijk. Het heeft dus wel degelijk zin om hierover een melding in te dienen bij de gemeente.

Laat ook duidelijk weten dat de overlast groot en structureel is, en het wespennest gevaar met zich meebrengt.

Vooral in de openbare ruimte kan een wespennest gevaar opleveren voor mens en met name spelende kinderen en huisdier. Om te bewerkstelligen dat de gemeente in actie komt, kunt u met meerdere bewoners uit de omgeving een melding maken, dit helpt om de gemeente sneller in actie te krijgen.

Wordt het wespennest gratis verwijdert?

Zoals hierboven al vermeld heeft de gemeente een verplichting om bij meldingen over wespennesten in actie te komen. Toch zal in de meeste gevallen er eerst iemand van de gemeente langs komen om te kijken of ze het wespennest gratis verwijderen.

De ambtenaar zal uiteindelijk bepalen of de overlast of het gevaar groot genoeg is om in actie te komen. Per slot van rekening zal ook de gemeente een ongediertebestrijder in huren, en ook voor de gemeente is deze dienst niet gratis.

Wespennest gevonden in uw buurt?

Als u een wespennest aantreft in de buurt van uw woning, waarbij u ernstige overlast ervaart. En deze plek is eigendom van de gemeente meld dit dan zo snel mogelijk, soms kan een wespennest een gevaar opleveren.

Schakel ook alleen de gemeente in als het wespennest daadwerkelijk gevaar oplevert, want anders zal de ambtenaar besluiten om het nest op zijn plek te laten. Per slot van rekening zijn wespen nuttige beestjes, die helaas door ons mensen als hinderlijk worden ervaren.

Wespennest gratis verwijderen op eigen terrein

Het antwoord is simpel: Nee een wespennest gratis verwijderen zal u zeker niet lukken, of u moet een bevriende ongediertebestrijder kennen.

Maar het kan wel goedkoop, door het zelf te doen, maar ook dan moet je kosten maken. In doe-het-zelfzaken, dierenwinkels en online zijn speciale wespensprays en schuimen voor dit doel te koop.

Wespenspray kosten tussen de €10,- en 15 euro en beloven snelle hulp in de strijd tegen de wespen.

Omdat u meestal niet over voldoende beschermende kleding en de nodige vakkennis beschikt, kan het gevaarlijk zijn ze op eigen houtje wespen te elimineren.

Wees daarom voorzichtig met het zelf bestrijden van wespen

Een wespenspray bevat uiterst giftige stoffen die niet alleen schadelijk kunnen zijn voor de wespen, maar ook voor, huisdieren, vogels, bijen en andere insecten.

De sprays werken niet onmiddellijk. De bewoners van het nest en wespen die er juist terugkeren reageren zeer agressief, wat voor u pijnlijk kan aflopen. Draag daarom geschikte beschermende kleding.

Zelden worden alle wespen in de eerste toepassing gedood. De overlevende insecten zijn zeer geïrriteerd en kunnen een gevaar worden.

Voorzichtig: Producten om wespen te bestrijden zijn zeer giftig voor in het water levende organismen en vissen en mogen niet in het water terechtkomen.

Uitroken van een wespennest

Met uitroken gratis een wespennest verwijderen? Deze methode is niet aan te raden.

De ingebrachte rook maakt de dieren zeer agressief en u komt er bijna nooit af zonder pijnlijke steken. Bovendien bestaan wespennesten uit een dunne, papierachtige substantie die gemakkelijk ontvlambaar is.

Het is niet ongewoon dat de bestrijding eindigt met uitrukken van de brandweer, die een ongewenste brand voor u moet blussen.

Kunt u de brandweer bellen om gratis wespennest verwijderen?

Helaas voor u de brandweer zal alleen in uitzonderlijke gevallen in actie komen. En deze zal dan ook alleen in actie komen als ze door de gemeente worden ingeschakeld.
Dit geldt bijvoorbeeld in het geval van acuut gevaar voor personen in openbare ruimten (speelplaatsen, parken). Hier zal vaak sprake van zijn als een ongediertebestrijder de wespen niet kan bestrijden.

De brandweer zal dus alleen ingrijpen als er (niet snel) genoeg een specialist ter plaatse kan zijn.

Verhuurder betalen voor de wespenbestrijding?

Als het gebruik van de tuin of het balkon wordt belemmerd door een wespennest, kunnen huurders vragen aan de eigenaar van het gebouw dat het wespennest verwijdert wordt en de kosten betaalt.

U kunt echter niet zomaar een wespenbestrijder inhuren en de kosten terugvorderen.

Neem daarom altijd eerst contact op met uw verhuurder en vraag of deze het wespennest gratis verwijderen voor u.

Wat doen tot wespennest is verwijdert?

Wespen zijn veel minder agressief dan vaak wordt aangenomen. Als u de volgende gedragsregels in acht neemt, kunt u de tijd tot de (gratis) wespennest verwijdering zonder pijnlijke ervaringen doorkomen:

  • Wespen steken gewoonlijk alleen als ze zich aangevallen voelen.
  • Markeer de plaats van een wespen kolonie die in de grond leeft met een stok of afzetlint.
  • Vermijd gewelddadige bewegingen op een afstand van ten minste drie meter.
  • Ga niet in de vliegroute van de insecten staan en belemmer ze niet met voorwerpen.
  • Houd kleine kinderen uit de buurt van het nestgebied.
  • Niet in de ingangsgaten porren en er geen waterstraal op richten.
  • Gebruik nooit conventionele insecticiden.
  • Leid de wespen in de buurt van huizen en deuren naar het ingangsgat door planken of grote doeken te gebruiken. Dit zal voorkomen dat de dieren onbedoeld het huis binnenkomen.
  • Raak niet in paniek en onthoud dat alle inheemse wespensoorten alleen steken als ze zich bedreigd voelen.

Waarom groeit een wespennest zo snel?

In de lente begint alleen de koningin met de bouw van het toekomstige nest. Daartoe schraapt ze houtvezels af, vermengt die met speeksel en vormt zo’n 20 zeshoekige honingraten.

Daarin legt ze haar eieren en bevrucht ze met sperma dat ze sinds de paring in de vorige herfst in een zaadzak heeft opgeslagen. In dit stadium is zelfs een vrij opgehangen nest nog erg klein.

De larven ontwikkelen zich tot onvruchtbare werksters, die het nest verder uitbreiden en larven grootbrengen. De enige taak van de koningin is te blijven zorgen voor nageslacht. Door de snelle voortplanting kan het nest tijdens het warme seizoen een aanzienlijke omvang bereiken.

In de herfst zorgt de koningin voor de voortzetting van het nest. Uit de eieren die nu worden gelegd, komt een groot aantal jonge koninginnen. De oprichtende koningin, daarentegen, sterft, net als haar darren en de werksters, nog voordat het echt koud wordt.

De gedekte jonge koninginnen overwinteren onder verrot hout of in holen in de grond. In de lente, zwermen ze uit om een nieuwe wespen kolonie te stichten en het leven van de wesp maakt de cirkel zo rond.

Waarom zou ik een dure verdelger inhuren?

Professionele wespenbestrijders verwijderen het wespennest snel en veilig voor mens en dier. De deskundige kent de verschillende wespensoorten, hun specifieke gedrag en de geschikte methoden.

Ook beschikken zij over de nodige beschermingsmiddelen.

Vrijhangende wespen nesten worden gewoonlijk door hem volledig verwijderd en, indien mogelijk, verplaatst. Als de nesten zich in nissen of holten bevinden, zoals in de spouwmuur of rolluikkast, gebruikt de specialist insecticiden.

Deze zijn effectiever dan de producten die in de winkel worden verkocht.

Tegelijkertijd worden andere levende wezens beschermd door een juiste toepassing.

Conclusie

Een wespennest gratis verwijderen, zal helaas in de meeste gevallen niet aan de orde zijn. Of het wespennest moet zich echt in de publieke ruimte bevinden en voor grote overlast zorgen.

Iedereen die een wespennest ontdekt zou moeten overwegen: Waar bevindt het nest zich? Beperkt het mijn dagelijks leven? Zal het de kwaliteit van mijn huis beïnvloeden?

“Als het wespennest een meter van mijn terras verwijderd is en u niet meer buiten kunt zitten, dan is dat een reden om het nest te verwijderen

Of het nest een gevaar vormt, wordt bepaald door een gespecialiseerde adviseur.