Ratten keutels in 10 stappen verwijderen.

Ratten keutels zijn onmiskenbaar een kenmerk van een ernstige rattenplaag.

Een nauwkeurig onderzoek is belangrijk en actie is geboden. Afhankelijk van de grootte kunnen de uitwerpselen ook van andere dieren, zoals muizen, egels of marters zijn.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe rattenkeutels herkennen, zodat u duidelijk weet of u met ratten overlast of een ander ongedierte te maken heeft.

Met rattenkeutels afbeeldingen, kenmerken over hoe ze eruit zien en een duidelijke vergelijking tussen muizenkeutels en ander ongedierte vereenvoudigen een betrouwbare identificatie.

Belangrijke feiten vooraf over Rattenkeutels

ratten uitwerpselen opruimen
 • De uitwerpselen van een rat zijn 1-2 cm lang, donkerbruin en hebben een taps toelopende spilvorm.
 • Meer dan 120 gevaarlijke ziekten worden overgedragen via de uitwerpselen van ratten, zoals hantavirus, cholera, dysenterie, toxoplasmose en salmonella.
 • Het grondig en veilig verwijderen van keutels vereist enige kennis van zaken omdat uitwerpselen van ratten gevaarlijk is voor mensen.

Hoe zien ratten keutels eruit

Hoe herken ik uitwerpselen van ratten? Dit is de eerste vraag bij het vinden van uitwerpselen in uw bedrijf, huis en tuin.

Soms zal een vieze geur van ammoniak het verontrustende vermoeden wekken dat er ratten in de buurt zijn. Natuurlijk is een afschuwelijke geur niet het enige criterium voor de aanwezigheid van dit gevreesde ongedierte.

Ook de uitwerpselen van sommige ongevaarlijke kleine dieren verspreiden een walgelijke geur.

De volgende tabel geeft een overzicht van belangrijke kenmerken van de uitwerpselen van ratten in vergelijking met die van muizen, egels en marters.

Tabel maken

Ratten keutels herkennen.

De uitwerpselen van ratten worden hieronder afgebeeld in vergelijking met de uitwerpselen van muizen, egels en steenmarters.

rattenkeutels of muizenkeutels de verschillen zie je hier

Hierna ga ik nader in op de bijzondere kenmerken. Praktische tips en informatie over de verschillen met de uitwerpselen van muizen, egels en marters.

Muizen keutels of ratten keutels?

De grootte, het uiterlijk en de geur van de uitwerpselen in bovenstaande tabel dienen als een eerste aanwijzing of de boosdoeners muizen, ratten of steenmarters zijn.

Voor de leek is het nog moeilijker de uitwerpselen van jonge ratten te onderscheiden van die van volwassen muizen. Neem bij de beoordeling de volgende aanvullende aspecten in aanmerking om onderscheid te maken tussen muizenkeutels en ratten uitwerpselen:

 • Muizen uitwerpselen: Ligt verspreid over een groot gebied of willekeurig rond het huis, voornamelijk in de buurt van het nest.
 • Ratten uitwerpselen: Ligt geconcentreerd op bepaalde plaatsen met tot 40 keutels per nacht.
 • Muizen uitwerpselen komen in het begin slechts sporadisch voor, vooral langs looppaden en op voorkeursstopplaatsen. Parallel met de explosieve voortplanting, nemen de aantallen keutels achtereenvolgens toe. Volwassen huismuizen produceren dagelijks 60 tot 80 keutels. Die met 3 – 7 mm aanzienlijk kleiner zijn dan de uitwerpselen van ratten. Wat op het eerste gezicht een hoopje pluis lijkt, blijkt bij nadere inspectie vaak muizenpoep te zijn.

Egelpoep of rattenpoep?

Vreugde en verdriet gaan hand in hand als het gaat om het onderscheid tussen egelpoep en rattenpoep.

Egels zijn zeer welkome nuttige dieren in de tuin. Als insecteneters ondersteunen ze de natuurgerichte tuinliefhebber actief bij de bestrijding van ongedierte.

Voor hobbytuinders vormen (woel)ratten in de tuin een groot risico omdat de knaagdieren tuinen en gazons vernielen.

U kunt zich een hoop giswerk besparen als u onderscheid kunt maken tussen egelpoep en rattenpoep. De uitwerpselen van egels zijn 3 tot 6 centimeter lang, meer dan twee keer zo lang als die van ratten.

Steenmarter uitwerpselen of ratten uitwerpselen?

Als er steenmarters in uw huis komen, is de ongestoorde nachtrust voorbij. Voordat het nachtelijke gerommel begint, inspecteren de behendige dieren de zolder.

In dit verband hiermee laten steenmarters uitwerpselen achter, die zelfs voor het ongeoefende oog moeilijk van rattenpoep is te onderscheiden.

Met een lengte van 8 tot 10 centimeter en een dikte van 1 tot 2 centimeter zijn de uitwerpselen van marterachtigen aanzienlijk groter dan die van ratten.

Bovendien worden in uitwerpselen van marterachtigen voedselresten zoals vruchtenpitten en veren duidelijker herkent.

Wat de geur betreft, is er echter geen significant verschil. De uitwerpselen van marters en ratten ruiken even smerig.

Hoe gevaarlijk zijn rattenkeutels.

Ratten zijn gevaarlijke verspreiders van ziekten. Zwarte ratten en bruine ratten dragen de ziekteverwekkers van meer dan 100 ernstige ziekten bij zich. Direct contact met het schuwe, nachtelijke ongedierte is zeldzaam.

Deze omstandigheid maakt de beesten niet minder gevaarlijk. De uitwerpselen van ratten herbergen verraderlijke ziekteverwekkers zoals dysenterie, cholera en levensbedreigende virussen.

Ratten in de tuin fungeren ook als gastheerreservoir voor verschillende bacteriën van de ziekte van Lyme, die door teken als verspreider op mens en dier worden overgebracht.

Verschillen bruine rat en zwarte rat uitwerpselen.

Grootte van de uitwerpselen van ratten verschillen tussen de bruine rat en de zwarte rat.

In Nederland en België hebben zich twee rattensoorten gevestigd, die van nature een verschillende levenswijze hebben. De zwarte rat, (huisrat, scheepsrat en dakrat) zoekt in de eerste plaats de nabijheid van de mens.

De bruine rat (Rattus norvegicus) leeft bij voorkeur in en om gebouwen, tuinen en velden. Deze laatste komt het vaakst voor en geeft de meeste overlast, en is goed op weg om voor grote plagen te zorgen.

Door de toenemende verstedelijking en de vernietiging van natuurlijke habitats worden bruine ratten gedwongen zich steeds meer te vestigen in de leefgebieden van zwarte ratten.

U kunt zien met welke van de twee ratten u te maken hebt aan de grootte van de uitwerpselen van de rat en de bijbehorende kenmerken:

 • Uitwerpselen van zwarte ratten: 0,5 tot 1,5 cm lang en dun, gelijkvormig, cilindrisch met spitse uiteinden.
 • Uitwerpselen van bruineratten: 1,0 tot 2,5 cm lang en dik, cilindrisch met stompe uiteinden, onregelmatiger, gelijkend op een rijstkorrel.

Met een beetje geluk hebben de ratten hun voetafdrukken achtergelaten in het stof waar de uitwerpselen werden gevonden als een ander onderscheidend kenmerk.

Zwarte ratten lopen overwegend op hun tenen, terwijl bruine ratten zich voortbewegen op de kussens van hun poten.

Ratten keutels verwijderen – Hoe doet u dat veilig?

Het verwijderen van ratten keutels gaat veel verder dan allen opruimen en schoonmaken.

Zoals hierboven al genoemd, vormen de uitwerpselen van ongedierte een groot risico. Er moeten vooraf belangrijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat u deeltjes rattenpoep inademt of met de keutels in contact komt.

In de volgende instructie wordt praktisch uitgelegd hoe u de ratten keutels veilig en zonder risico’s kunt verwijderen:

Rattenkeutels opruimen – wat heeft u nodig?

 • Rubber wegwerphandschoenen.
 • Stofmasker.
 • Stevige harde bezem.
 • Handborstel met blik.
 • Emmer, schrobber en dweil/mop.
 • Allesreiniger.
 • Ontsmettingsmiddel. (Dettol)
 • Stevige plasticzak / vuilniszak.
 • Als u de uitwerpselen van ratten uit de tuin wilt verwijderen, houd dan een harde borstel gereed als de uitwerpselen op verharde oppervlakken liggen. Als het ongedierte zich heeft ontlast op het gazon of tussen de planten, dan hebt u een spade nodig.

Stap voor stap (ratten) keutels opruimen.

Voordat u met de schoonmaak begint, moet u de ruimte goed ventileren. Zet vervolgens de ramen open voor een continue toevoer van frisse lucht tijdens de schoonmaakwerkzaamheden.

In 10 stappen uitwerpselen van ratten grondig en veilig uit uw huis verwijderen:

 1. Doe wegwerphandschoenen en zet een stofmasker op.
 2. Verwijder hoopjes uitwerpselen met een straatbezem of een schop.
 3. Veeg kleine hoeveelheden ratten keutels op met een stoffer en blik.
 4. Vul een emmer met heet water en grote hoeveelheid chloor of allesreiniger.
 5. Maak de vloer goed nat en laat deze een tijdje weken.
 6. Dweil de vloer grondig schoon.
 7. Bespuit met een ontsmettingsmiddel (Dettol) de vloer en andere oppervlakten.
 8. Veeg de vloer en oppervlakken droog of nog beter laat het drogen.
 9. Reinig alle vloeren en  oppervlakken nogmaals met warm water en een allesreiniger.
 10. Doe de verzamelende ratten keutels de wegwerphandschoenen en het stofmasker in een vuilniszak, knoop hem goed dicht en gooi hem in de restafvalbak / grijze kliko. Maak ook de schop, bezem en handborstel grondig schoon met water en ontsmettingsmiddel en laat deze goed drogen.

U kunt deze bovenstaande instructies met kleine aanpassingen toepassen om de uitwerpselen van ratten te verwijderen van verharde plaatsen in de tuin.

De gemakkelijkste manier is om ratten keutels te verwijderen tussen planten. In dat geval spit u de uitwerpselen op met een spade en doet u alles in een vuilniszak, die u goed dichtgeknoopt bij het huisvuil deponeert.

Liggen er ondedierte uitwerpselen op uw gazon, schep deze dan op en doe ze ook weer in een vuilnis zak. Vervolgens spuit u met veel water de plek op het gazon goed schoon.

Wat te doen bij aanraking van ratten keutels.

Rattenkeutels zijn niet de enige bron van verspreiding van gevaarlijke ziektes. De uitwerpselen van muizen en steenmarters zijn net zo gevaarlijk voor mensen en huisdieren.

In Nederland is een besmetting met ziekmakende bacteriën veel vaker het gevolg van contact met muizen uitwerpselen dan met de uitwerpselen van ratten. Om die reden is het voorzichtig verjagen van muizen uit huis en tuin ook voor dierenliefhebbers een verstandige maatregel.

Rattenpoep ingeademd – Wat moet ik doen?

Gedroogde uitwerpselen van ratten maar ook ander ongedierte vormen een acuut gevaar voor de gezondheid als u de stofdeeltjes inademt. Dit gebeurt vaak tijdens tuin of schoonmaakwerkzaamheden in huis.

Het is genoeg om het terras aan te vegen, de garage, zolder of schuur op te ruimen of brandhout te stapelen. Gevaarlijk is het dat het opgeworpen stof resten van ratten keutels en hiermee ziekteverwekkers kan bevatten, die via deze weg uw luchtwegen en organisme binnendringen.

De volgende symptomen wijzen erop dat u misschien in contact bent geweest met ratten uitwerpselen, na het schoonmaken van de schuur, zolder of bedrijfsruimte.

 • Plotselinge hoge koorts.
 • Hevige gewrichts- en spierpijn zonder aanwijsbare reden.
 • Ernstige hoofdpijn.
 • Wazig zicht.

Er kan een incubatieperiode zijn van een paar dagen tot ruim 40 dagen.

Als u geplaagd wordt door symptomen die lijken op deze symptomen, en tevens vermoedt dat u met muizen of ratten uitwerpselen in contact bent geweest. Raadpleeg dan altijd uw huisarts en vertel deze ook uw vermoeden t.a.v. At u in contact bent geweest met plaagdieren.

Zijn ratten keutels giftig voor huisdieren?

Uitwerpselen van ratten zijn net zo gevaarlijk voor huisdieren als voor ons mensen.

Vooral jonge honden zullen alles eten wat onder hun neus komt, omdat hun natuurlijke waarschuwingsinstinct nog niet volledig ontwikkeld is.

Als u vermoedt dat uw huisdier rattenpoep heeft gegeten, raadpleeg dan zo snel mogelijk de dierenarts. Idealiter verzamelt u de resten van de uitwerpselen met wegwerphandschoenen en een ademhalingsmasker en neemt u het monster mee in een plastic zak.

In het laboratorium kan de dierenarts vaststellen of de uitwerpselen van de ratten besmet zijn met virussen en op tijd de juiste behandeling voor uw hond instellen.

Conclusie

Ik hoop dat u door de ratten keutels foto’s en gedetailleerde uitleg over uiterlijk en vergelijking inmiddels weet wel ongedierte u teistert.

Kunt u aan de hand van deze informatie de uitwerpselen die u vond aan een andere diersoort toewijzen? Dan geeft deze omstandigheid alleen aan de oppervlakte het alles is veilig signaal.

Uitwerpselen van dieren in uw huis wijzen op een ongedierte probleem, het blijkt namelijk dat ze ingang naar uw huis hebben gevonden.

Om te voorkomen dat u met een plaag te maken krijgt, adviseer ik altijd preventieve maatregelen te treffen om uw huis en tuin ongedierte vrij te houden.

Op ongediertebestrijding specialist leest u alles over bestrijding en preventieve maatregelen.