Rattengif

Als u ratten in uw huis of tuin hebt, kunt u rattengif gebruiken om het ongedierte te bestrijden. In dit artikel heb ik voor u samengevat wat u moet weten over deze vorm van rattenbestrijding.

rattengif effectief en duurzaam gebruiken

Wat is rattengif?

Rattengif en muizengif worden rodenticiden genoemd, rodenticiden behoren tot de groep van de biociden.

De chemische middelen die worden gebruikt om knaagdieren te bestrijden, hebben gewoonlijk een bloedstollend effect. Via lokaas krijgt ongedierte regelmatig het gif binnen en sterven na enkele dagen aan inwendige bloedingen.

Het doel van de toepassing van rattengif is dat de knaagdieren sterven met en de overlast stopt.

Wat zijn biociden?

Biociden zijn chemische stoffen of micro-organismen die worden gebruikt om schadelijke organismen te bestrijden. Muizen- en rattengif behoren tot de biociden.

Andere varianten van biociden, zoals ontsmettingsmiddelen of houtworm bestrijdingsmiddelen, insecten sprays, en in producten tegen schimmels. Biociden zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen ongedierte zoals ratten.

Waarom zijn ratten ongedierte?

Ratten behoren tot het knaagdieren geslacht. Het geslacht omvat ongeveer 65 soorten, waarvan de zwarte rat en de bruine rat wereldwijd zijn vertegenwoordigd.

Ratten bereiken een kop romplengte van 17 tot 26 centimeter en meten tussen 32 en 48 centimeter met staart.

De ratten die in Nederland en België leven, zijn gewend geraakt aan het leven in de nabijheid van mensen omdat dit hun voldoende voedsel oplevert in de vorm van o.a. afval.

Ze verspreiden zich ongehinderd in de riolen en kunnen overal komen waar ze willen niet voor niets zijn ze grote plagen in steden als Amsterdam en Rotterdam.

De knaagdieren staan bekend om hun goede zwem en klimvaardigheden. Ze kunnen tot 1,5 meter hoog springen en hebben een uitstekend richtingsgevoel. Ratten passen zich snel aan nieuwe omstandigheden aan, daarom worden ze beschouwd als overlevingskunstenaars.

De knaagdieren vertonen een complex sociaal gedrag en communiceren met soortgenoten via geluiden en lichaamstaal.

 • Vrouwtjes ratten hebben een draagtijd van 21 tot 23 dagen, waarna ze acht tot 15 jongen ter wereld brengen.
 • Na 6 weken zijn de jongen onafhankelijk en zijn ze geslachtsrijp als ze 4 tot 6 maanden oud zijn.
 • Ratten hebben zeer gevoelige zintuigen en leren snel van nieuwe situaties.
 • Ze vermijden bijvoorbeeld plaatsen of voedselbronnen waar andere muizen of ratten schade hebben berokkend.
 • Deze knaagdieren zijn superslim en weten hoe ze geblokkeerde paden of obstakels moeten vermijden.

Ratten zijn vluchtdieren.

Als er gevaar dreigt, rennen de kleine knaagdieren weg en verstoppen zich. In een veilige schuilplaats kunnen ze het lang uithouden en geduldig wachten tot het gevaar geweken is.

Een rat kan gevaarlijk worden als deze niet kan ontsnappen en wanneer een rat in een hoek wordt gedwongen, begint hij terug te vechten met zijn tanden en klauwen.

Ratten kunnen veel schade aanrichten in onze huizen, en gebouwen. In hun zoektocht naar voedsel vinden zij niet alleen hun weg naar de keuken, de kelder of de voorraadkamer, waar zij zich tegoed doen aan opgeslagen voedsel.

Ze kunnen ook hele oogsten vernietigen.

Ratten worden beschouwd als dragers van ziekten zoals rabiës of tuberculose. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor de pest en diverse epidemieën, omdat ziekteverwekkers ook aanwezig zijn in rattenkeutels of in de urine.

Wanneer rattengif gebruiken?

Wie een rat in huis of schuur opmerkt, moet onmiddellijk handelen. Het is belangrijk om de tekens juist te interpreteren.

Hoe eerder ratten bestrijden, hoe minder ze zich verspreiden en schade aanrichten.

Typische tekenen van een rattenplaag zijn:

 • Ongewone geluiden in de muren of plafonds.
 • Aangevreten voedsel, rommel uit vuilnisbakken, aangevreten kabels of meubilair.
 • Pootafdrukken en veegsporen.
 • Banaanvormige uitwerpselen (1,5 tot 2 centimeter lang)
 • Zure ammoniakgeur.

Door de korte draagtijd van de wijfjes en de snelle geslachtsrijpheid van de jonge dieren planten knaagdieren zich razendsnel snel voort.

Rattengif mag echter pas de laatste bestrijdingsmaatregel zijn als alle andere maatregelen, zoals vallen of vangkooien, geen succes hebben gehad.

Als de ratten nog steeds aanwezig zijn en in grote aantallen, moet een rattengif worden gebruikt.

De meeste producten kunnen het hele jaar door worden toegepast en in huis of in de kelder worden geplaatst. Sommige producten zijn weerbestendig, zodat het rattengif buiten bij sneeuw en regen kan worden toegepast.

Hoe werkt rattengif?

Particuliere gebruikers mogen rattengif met werkzame bestanddelen zoals warfarine of coumatetralyl alleen in een lage dosering gebruiken.

De knaagdieren moeten regelmatig een grotere hoeveelheid van de werkzame stof via het lokaas binnenkrijgen om er na een paar dagen aan te sterven.

Ratten keren altijd terug naar hun voederplaatsen en onthouden waar ze voedsel of water vinden, dus eten ze meestal vaker van het lokaas.

Het gif zorgt ervoor dat het lichaam van de rat niet langer in staat is vitamine K op te nemen. Dit beperkt het vitamine K metabolisme, dat belangrijk is voor de bloedstolling. De dieren sterven na een paar dagen aan inwendige bloedingen.

Rattengif moet een langzame werking hebben, want de dieren zijn te intelligent voor een gif dat onmiddellijk inwerkt. Als ratten onmiddellijk na het eten van het aas zouden sterven, zouden hun soortgenoten het vermijden.

Daarom bevatten rodenticiden chemicaliën die een vertraagde dood veroorzaken.

Als de dieren pas na een paar dagen sterven, kunnen de ratten geen link met een voedselbron leggen.

Rattengif met hoge doseringen te koop.

Het grote probleem met de verkoop van rattengif met een sterke dosering is, dat deze bijdraagt tot de dood van roofdieren van ratten zoals vossen of uilen en andere roofvogels.

Als de dieren een vergiftigde rat eten, krijgen ze het gif binnen en sterven ze er ook aan.

Een ander nadeel van (illegale) rodenticiden is dat de giffen in het rioolwater terechtkomen. Zij vernietigen belangrijke micro-organismen, verontreinigen het water en schaden het milieu.

Door hun hoge toxiciteit vormen ze ook een veel groter gevaar voor kleine kinderen en huisdieren.

Hoe ziet rattengif eruit?

Het uiterlijk van ratten en muizengif kan sterk verschillen van producent tot producent. Er zijn rode, blauwe en groene rattengifkorrels verkrijgbaar in voor gedoseerde en losse vorm.

Daarnaast zijn geverfde graankorrels, tabletten en blokken rattengif in de handel verkrijgbaar.

Geperste pellets, zakjes en korrels in verschillende kleuren maken het mogelijk de producten van de verschillende fabrikanten te onderscheiden. Een veel gekochte variant is rattengif pasta.

De meeste producten kunnen zowel binnen als buiten worden aangebracht.

Hoe het ratten vergif eruit ziet is onbelangrijk voor de knaagdieren.

Muizen en ratten zijn weliswaar niet kleurenblind, maar zij oriënteren zich slechts in geringe mate met hun ogen en hebben een beperkt gezichtsvermogen.

Voor ratten is een smakelijke geur van het lokaas, die zij over grote afstanden kunnen waarnemen, aantrekkelijker.

Hoe gebruikt u rattengif ?

Als u knaagdieren wilt bestrijden met rattengif, moet u veel belang hechten aan de juiste behandeling.

Als de dosering te laag is, zal de lokdoos met rattengif te sterk naar mensen ruiken. Als het op de verkeerde plaats zit, zullen de ratten het aas niet pakken. Dit zijn de 7 belangrijkste regels voor het plaatsen van rattengif :

 1. Lees de instructies van de fabrikant zorgvuldig voordat u op weg gaat.
 2. Observeer de ratten en probeer het nest te lokaliseren.
 3. Plaats lokaas of lokaasdoos met rattengif zo dicht mogelijk bij het nest of op de veel gebruikte ratten routes. Net als muizen lopen ratten bij voorkeur langs muren en zelden over open gebieden, zodat een uitlijning van rattenvallen evenwijdig aan muren belangrijk is.
 4. Kies een plaats om het vergif te plaatsen welke buiten het bereik van kinderen of huisdieren ligt.
 5. Kies de juiste dosering van zakjes, korrels of pellets zoals aangegeven op de verpakking en hanteer het rattengif alleen met handschoenen.
 6. Bij het plaatsen van zakjes rattengif in lokaasdozen, is het belangrijk de zakjes goed vast te zetten. Anders nemen de ratten het gif mee en bewaren het in het nest als voorraad.
 7. Controleer het rattengif regelmatig en voeg zo nodig meer lokaas toe.

Voor en nadelen van rattengif?

Veel particulieren gebruiken rattengif wanneer zij ratten zien of sporen opmerken.

Het is een van de populairste bestrijdingsmiddelen, omdat de betrouwbare werking en de eenvoudige toepassing in het voordeel van het vergif spreken.

Dankzij de vertraagde werking van het rattengif sterven de dieren pas na een dag tot dagen, zodat de andere aanwezige ratten niets vermoeden.

Het aas kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Rattengif is verkrijgbaar tegen lage kosten en veroorzaakt geen stankoverlast.

Een groot probleem met ratten vergif is dat de knaagdieren immuniteit kunnen ontwikkelen.

De preparaten die voor particulieren beschikbaar zijn, hebben een laag gehalte aan werkzame giftige bestanddelen, zodat de dieren het gif regelmatig moeten binnenkrijgen.

Als zij dat in kleine hoeveelheden doen, raakt het organisme eraan gewend en verliest het gif zijn werking. Het resultaat is dat de ratten een betrouwbare en constant gevulde voedselbron tot hun beschikking hebben.

Het nadeel van rattengif is dat de dieren in doodsangst sterven. Het kan dagen duren voor de knaagdieren sterven aan inwendige bloedingen. Het gif is gevaarlijk voor kinderen, dus een geschikte plaats voor de lokaasdoos met rattengif is van groot belang.

Huisdieren zoals honden of katten hoeven maar een kleine hoeveelheid binnen te krijgen om ziek te worden.

Als een wild dier, zoals een uil of een vos, een knaagdier eet dat met rattengif is gedood, krijgen zij het preparaat binnen en kunnen zij dezelfde gevolgen ondervinden als uw huisdier.

Nadelen rattengif.

 • Regelmatige controle van het vergif en de lokdozen is noodzakelijk.
 • Ratten kunnen in de loop van tijd immuniteit ontwikkelen.
 • Kan schadelijk zijn voor huisdieren en wilde dieren.
 • Gevaarlijk voor kleine kinderen
 • Dieren sterven een langzame gruwelijke dood.

Voordelen rattengif

 • Betrouwbaar effect en werkt vaak beter dan rattenvallen.
 • Kans om succesvol alle ratten te doden is groot.
 • Eenvoudig in en snel in gebruik.
 • Zoel binnen als buithuis te gebruiken.
 • Gif geeft geen stankoverlast.
 • Te koop voor een redelijke prijs.

Alternatieven voor rattengif?

Ik heb al benadrukt dat gif de laatste maatregel voor ongediertebestrijding zou moeten zijn. Het milieu en andere dieren lijden ook onder giftige preparaten.

Het wordt ook gevaarlijk als de ratten immuniteit kunnen ontwikkelen. Daarom zijn er alternatieven voor rattengif die ook goed kunnen werken.

Rattenvallen

Een populair alternatief voor rattengif is de rattenval. Met een smakelijk lokaas, zoals pindakaas of chocolade, worden de knaagdieren in de val gelokt.

In het geval van een klikval treedt de sluiting in werking zodra de rat het aas optilt.

Het knaagdier wordt gedood met een hoge slagkracht.

Bij levende vallen gaat de ingang dicht, zodat de rat niet kan ontsnappen, het dier moet dan worden verplaatst en vrijgelaten in de natuur.

 • Rattenvallen zijn doeltreffend en gemakkelijk te gebruiken.
 • De vallen kunnen zowel binnen als buiten worden opgesteld.
 • Rattenvallen zijn verkrijgbaar tegen lage kosten en er is geen stankoverlast.
 • Met levende vallen kunnen andere dieren, zoals muizen ook worden gevangen en weer worden vrijgelaten.
 • In tegenstelling tot giftig aas, is er geen vergiftigingsgevaar voor huisdieren en kinderen.
 • De klikvallen kunnen echter andere dieren die door het aas worden aangetrokken, doden of verwonden.
 • De vallen vormen ook een gevaar voor spelende kinderen.

Een groot nadeel van rattenvallen ten opzichte van rattengif is dat de knaagdieren te intelligent zijn voor deze bestrijding methode.

Als een dier in de val zit of sterft, zullen de andere ratten niet naderen.

Ze zoeken een veilige weg zonder valstrikken.

Daarom zijn dagelijkse controle en snelle verwijdering van gedode of gevangen dieren belangrijk.

Een ander nadeel is dat een val slechts één rat vangt. Als u een volledige populatie met meerdere dieren wilt controleren, hebt u meerdere vallen nodig.

In tegenstelling tot de levende val sterven de dieren in de klikval en als de sluiting niet goed zit, kan het dier een pijnlijke dood sterven.

Huismiddeltjes tegen ratten i.p.v. vergif.

Als u direct contact met ratten wilt vermijden of de dieren wilt ontzien, kunt u huismiddeltjes gebruiken.

Kruiden en planten zoals munt of kamille, sommige etherische oliën of kruidnagel zouden een verdrijvend effect hebben op de dieren. Chilipoeder of cayennepeper strooien op de ratten paden zou ervoor zorgen dat de ratten de plaatsen mijden.

Een andere sterke geur is gebruikte kattenbakvulling, omdat de sterke kattengeur ratten zou afschrikken.

Een andere maatregel is om een kat te nemen. Goede jagers vangen en doden de ratten. Zelfs katten die niet goed op muizen of ratten kunnen jagen, kunnen een effect hebben op de knaagdieren.

De geur van de katten wordt verondersteld dat de ratten een veiliger, kat vrije omgeving te doen zoeken. De methode is bijzonder geschikt voor boerderijen waar katten worden geacht de rattenpopulatie in toom te houden.

Eén ding moet je in gedachten houden de katten moeten gevoed en verzorgd worden. Zij moeten worden gecastreerd en zo nodig door een dierenarts worden behandeld.

Het voordeel van huismiddeltjes is dat ze geacht worden een verjagend effect te hebben. Ratten hebben een goede reukzin en schrikken (soms) terug voor sommige geuren.

De toepassing is eenvoudig en ongevaarlijk.

Veel kruiden en oliën kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt. Afhankelijk van het huismiddeltje, is het goedkoop verkrijgbaar.

Huisdieren en wilde dieren ondervinden zelden hinder van de geuren van huismiddeltjes en ratten ontwikkelen geen immuniteit.

Het nadeel is dat het effect vaak slechts gering is.

Als u bijvoorbeeld peper distribueert, moet u een grote hoeveelheid gebruiken en de toepassing voortdurend vernieuwen. Hetzelfde probleem doet zich voor met kruiden, want één potje munt is vaak niet genoeg.

Rattengif kopen – Waar moet u op letten?

U kunt rattengif kopen van verschillende producenten. Maar waar moet u op letten bij het kopen van rattengif lokaas.

Hieronder vindt u de volgende punten die van belang zijn:

 • De plaats van toepassing.

Niet alle rattengiffen zijn geschikt om buiten of binnen te plaatsen. Als de ratten in de tuin of buiten veranda zitten, zijn er weerbestendige lokazen met rattengif nodig.

 • Koop een goede lokdoos.

Met een goede lokdoos met rattengif is het mogelijk om andere dieren niet in gevaar te brengen.

 • Doseringsvorm.

Er zijn rattengifblokken, gifkorrels,  gifzakjes of gifpasta’s die gemakkelijk en snel kunnen worden aangebracht. Voorverpakte producten die snel kunnen worden klaargelegd, zijn erg handig.

 • Dosering en inhoud.

Ratten en muizengif is verkrijgbaar in verpakkingen van verschillende afmetingen. Afhankelijk van de doseringsvorm zijn het emmers gevuld met korrels of kartonnen dozen met lokaas.

Bij het kopen van rattengif is het raadzaam te letten op de hoeveelheid die in de verpakking zit en de aanbevolen dosering.

Op die manier kunt u berekenen hoe vaak u het product  gebruiken. Sommige lokaasproducten met rattengif bevatten 40 zakjes van elk 10 gram, maar per lokaasdoos moet de gebruiker maximaal 20 zakjes uitzetten.

Dit betekent dat de inhoud slechts voldoende is voor twee lokdozen. Belangrijk dus om na te gaan hoeveel lokdozen u wilt in te zetten.

 • Werkzame stof en gehalte aan werkzame stof.

Rattengif dat voor particulieren verkrijgbaar is, bevat altijd een rodenticide met een lage dosering. Dit is warfarine of coumatetralyl, het gehalte aan werkzame stof is gewoonlijk minder dan 30 milligram per kilogram.Het dodelijke effect treedt pas na een dag tot dagen in.

 • Veiligheid.

Wees zeer voorzichtig met (kleine) kinderen en huisdieren. Kinderen mogen de rattengif verpakking niet kunnen openen, om te voorkomen dat kinderen of het rattengif inslikken of opeten.

Vragen over rattengif.

Is rattengif gevaarlijk voor honden en katten?

Kattenbak hebben een kleiner lichaamsvolume dan mensen, dus rattengif heeft op katten en honden een vergelijkbaar effect als op knaagdieren.

Katten en kleinere honden zijn vatbaarder dan grote hondenrassen. Afhankelijk van de gegeten hoeveelheid, kan het vergif de dood veroorzaken.

Om consumptie te voorkomen, bevatten de meeste rattengiffen bitterstoffen.

Het blijkt echter dat ondanks de bittere stoffen in rattengif, er geen garantie is dat huisdieren het gif niet zullen opeten.

Daarom moet u voorzichtig zijn. Als het huisdier rattengif heeft ingenomen, moet onmiddellijk een dierenarts worden geraadpleegd.

Kan ratten vergif ook gevaarlijk zijn voor mensen.

Rattengif kan ook gevaarlijk en schadelijk zijn voor mensen. Rattengif welke verkocht wordt in de winkel kan bij mensen, na consumptie gezondheidsproblemen veroorzaken.

Mensen die kleine hoeveelheden rattengif inslikken of met het gif in contact komen, kunnen na enkele uren last krijgen van vermoeidheid of bloedend tandvlees.

Als iemand veel rattengif binnenkrijgt, kan men bloederig braken, bloederige ontlasting en kan er bewusteloosheid optreden. Zorg dat ongedierte gif altijd uit de buurt van kinderen bewaard wordt, in goed en veilig afgesloten verpakkingen.

Hoewel de hoeveelheden gif in rattengif lokaas niet dodelijk is voor mensen, moet na consumptie altijd een arts worden geraadpleegd.

Het wordt gevaarlijk bij kinderen, die sterker reageren op ingenomen rattengif. Een arts kan dienovereenkomstig handelen en heeft de juiste middelen om erge gezondheidsproblemen te voorkomen.

Hoe snel werkt rattengif?

Alle rattengiffen hebben het effect dat ze de bloedstolling remmen. De preparaten bevatten bloedstollings remmers, zodat ratten meestal enkele dagen na consumptie van het rattengif sterven.

Afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid en het soort werkzame stof, begint het gif pas 48 uur na inname te werken. Het kan 4 tot 10 dagen duren voordat het dier sterft aan inwendige bloedingen.

Waar gaan vergiftigde ratten dood?

Het effect van muizengif en ook van rattengif is niet onmiddellijk. Na het eten van het gif, kan het tot wel 10 dagen duren voor de ratten sterven.

In de meeste gevallen trekken de knaagdieren zich terug in het nest, zodra het effect begint. De meeste ratten sterven in het hol of in de onmiddellijke nabijheid van het nest.

Dit maakt het vaak moeilijk om de dode dieren te verwijderen.

Als de rat sterft aan het gif tijdens het zoeken naar voedsel en in de buurt van de lokdoos met rattengif ligt, is onmiddellijke verwijdering belangrijk. Anders kunnen onaangename geuren ontstaan die andere ratten afschrikken en andere dieren aantrekken.

Welk vergif helpt echt tegen de knaagdieren?

Welk rattengif het gewenste effect sorteert, hangt af van verschillende factoren. Als het om een enkele rat gaat, is één lokdoos met gif  meestal voldoende.

Een kleine populatie met slechts enkele dieren kan worden geëlimineerd als de dosering voldoende is en de immuniteit nog niet is bereikt. Aangezien veel rattengif lokaas een vergelijkbaar werkzaam bestanddeel bevatten, zijn de meeste producten effectief.

Als u niet van de knaagdieren af kunt komen, hebt u een ongediertebestrijder of verdelger nodig die met sterker gif mag werken. Het gif is veel doeltreffender en werkt vaak sneller.

Waar kan ik rattengif kopen?

Als u ratten- en muizengif wilt kopen, kunt u dat vinden op internet, in doe-het-zelfzaken en in tuincentra. Een nadeel van in de winkel kopen is de beperkte keuze en de hogere prijs dan de producten die online zijn te koop .

Het is mogelijk om rattengif en muizengif te kopen op verkoopplatforms zoals Amazon en eBay of op de websites van de buitenlandse fabrikanten die verboden zijn in Nederland.

De rattengif lokazen kunnen gemakkelijk worden vergeleken, en gedetailleerde beschrijvingen vertellen de koper meer over hoe ze worden gebruikt.

Goede reviews en klanten feedback en beoordelingen kunnen helpen om een doeltreffend en geschikt product te kiezen. Vooral op Bol.com is de prijs lager dan in de winkel en vindt u echte klanten reviews, die u helpen het beste rattengif te kopen.

Hoe duur is rattengif?

Rattengif lokaas is een relatief goedkope ongediertebestrijding verkrijgbaar in verschillende verpakkingen en daarom zijn de prijzen ook verschillend.

Losse preparaten zoals pellets of graankorrels zijn meestal iets goedkoper dan blokken.

Wie meerdere dozen rattengif koopt, profiteert van een kwantumkorting.

Conclusie

Wanneer ratten overlast veroorzaken en een probleem worden, en rattenvallen en andere bestrijdingsmethodes geen effect hebben.

Dan is rattengif een van de vele manieren om uw tuin en huis effectief te beschermen tegen deze knaagdieren. Probeer eerst alle andere methodes om ratten te verjagen voordat u ratten vergif toepast.

En gaat u met gif bezig wees u dan bewust van de gevaren, zoals hierboven in dit artikel te lezen is.

Tot slot als u zeker wilt zijn van de beste rattenbestrijding, dan schakelt u beter een ongediertebestrijder in.